Visar artikel nr: 92

Inlagd av: Svante Johansson
Banmöte på Kinnekulle 4/8 2001

Trots att årets banmöten banmöten genomgående hållit mycket bra kvalitet måste Kinnekulleträffen rankas högt. Arrangörerna förmådde verkligen skapa en god stämning.

Särskilt uppskattad var handledningen för nybörjare, inte minst av många erfarna förare. Ledd av en instruktörsbil följde en grupp om tre kunskapstörstande alfisti. Efter två varv föll den som kört närmast instruktören tillbaka likt en lagtempocyklist. Det gav nästa förare möjlighet att studera spårval och bromspunkter på nära håll. Flera sådana handledar/elevgrupper kunde cirkulera på banan samtidigt. Systemet kräver naturligtvis att flera instruktörer finns till hands men var pedagogiskt överlägset och tidsmässigt effektivt.

Det finns nu en hel del snabba bilar och skickliga förare inom klubben. Det är utmärkt att det finns goda föredömen och kunskapskällor, både vad gäller mekanik och körteknik. Frågan är dock om det är tillräckligt inbjudande för nybörjare att prova på bankörning. Lugna halvtimmen fungerar inte bra och de snabbaste i varje grupp (A,B,C) borde nog lägga av den falska blygsamheten och kliva upp ett snäpp. I depåområdet förekom många vackra och potenta bilar som vi inte fick glädjen att se på banan. Samtidigt finns risken att allt jobb som lagts ned på race i CAR:s regi går till spillo. Alla banmötesarrangörer behöver ta sig en funderare på hur ribban för de bästa ska höjas samtidigt som det blir enklare att prova på.

På den tekniska avdelningen under mötet beundrades särskilt de radikala metoder för setup som demonstrerades. Vi vet nu att om vagnen inte går tillräckligt brett så monterar man helt sonika av R-däcken bak och lägger på något vinterdäcksliknande. Skulle det sen visa sig att vinterdäcken inte är så lämpade för asfaltåka är det ju bara att ta någon grusad stäcka i stället. Lätt som en plätt!

Det finns 14 Bilder