Visar artikel nr: 24

Inlagd av: Benny Jonsson
Om www.alfaromeo.org

Tidigare drevs CARs (Club Alfa Romeo sverige) webbsidor för dom 4
sektionerna (Öst,Syd,Nord, Väst ) av olika entusiaster.
Deras arbete var mycket uppskattat och gjorde att CARs närvaro på Internet var
tidig. Dock saknades en gemensam grafisk profil. Det fanns inte heller en
samordning mellan sidorna vilket skapade en del förvirrning hos medlemmarna.

Det är också mycket arbete och tid förenat att manuellt upprätthåla en
webbsite. Det är allför vanligt att en webbsite startas och drivs av en eller
flera personer, med tiden blir site kanske sällan uppdaterad pga
intresset inte längre är lika stort. Man blir också väldigt beroende av dessa
personer finns tillgängliga för att lägga in nytt material.

Så hösten 2000 beslutade CARs styrelsen att förslag till en ny gemensam sida för
hela Sverige skulle tas fram. En tävling utlystes i klöverbladet.

Ett designförslag togs fram av Henrik Selbo. I samband med det tog han kontakt
med mig och undrade över möjligheten att lägga den på någon av dom servrar jag har förfogar över i mitt jobb.

Jag berättade då att skall man bygga en webbsite ordentligt skall man göra den
databas driven från början. Vi inledde ett samarbete och tog fram en prototyp
som vi presenterade för styrelsen som accepterade vårt förslag.


Nutid:
CARs hemsida som man når på www.alfaromeo.org eller bara alfaromeo.org körs på 2
maskiner som bägge använder Apache (www.apache.org) som webbserver programvara.
På den första maskinen (Digital Unix 4.0) finns endast statisk
information som startsidan och en del gammalt material. Den agerar som allså som
snabb startsida.

På den andra maskinen(www.FreeBSD.org) rullar en SQL databas
(www.postgreSQL.org) Alla sidorna där är dynamiskt genererade med information
från databasen. Script språket PHP (www.php.net) används för att skapa sidorna
samt kontakta själva databasen. I databasen finns ett antal tabeller upplagda
för olika funktioner som tex bilregistret och diskussionsforumet.

Genom att lägga all information i databaser kan man få informationen
presenterad på olika sätt beroende på hur man vill ha det. Den blir också
indexerad för tex att utföra olika typer av mycket snabba sökningar.

Alla sidorna för att extrahera information ut databasen är specialskrivna för
ändramålet. I den prototyp som presenterades för styrelsen fanns endast själva
den grafiska designen och "Aktiviteter" framtaget.

Aktiviterna är den funktion där klubbmästarena själva fyller i kommande aktiviter. Dom presenteras sedan automatisk dels på 1:a sidan samt
under just Aktiviteter i menyn.
Det skapas också automatiskt ett webbformulär där medlemmarna kan anmälas sig.

När henrik & jag fick klartecken av styrelsen, gjordes diskussionforumet och
annonserna eftersom det är dom populäraste funktionerna. Dom har
sedan förbättras efterhand som medlemmarna kommit med ideér.
Nya funktioner som artikelregister och verkstadsguide har lagts till senare.

Trots att henrik och jag endast sköter detta på vår fritid gör det inget. Siten
är själv uppdaterande och behöver ingen direkt tillsyn. Vilket också var en
målsättning. tex. behöver inte klubbmästarna någon hjälp av någon av oss för att
lägga in information om en kommande aktivitet.

Arbete med nya funktioner pågår ständigt och kommer presenteras efterhand som
dom börjar bli klara.

/benny

Det finns 2 Bilder