Visar artikel nr: 202

Inlagd av: Lars Lergell
Karting CAR Väst, Reglemente och deltagarlista

Tävlingsreglemente Karting 2002 – 2003 Club Alfa Romeo Väst

*) 1,5 timmes lagtävling 2 eller 3-manna lag med rullande start och flygande byten i depå enligt anvisning från arrangör. Minst 2 depåstopp per lag varav minst ett med förarbyte per tävling. Körtid minimum 20 minuter per förare. Anvisning kommer att finnas för öppen och stängd depå. Max 15 lag på banan. Tävlingstillfällen = 6 gånger enligt plan den 5/11, 3/12, 7/1, 4/2, 4/3 och final den den 1/4 (första tisdag i månaden)

*) Poängberäkning:
20 poäng för seger ner till 1 poäng + 3, 2, 1 poäng för de tre bästa varvtiderna. Ett lag kan dock inte få poäng för mer än en varvtid per tävling.
(dvs. 20 för seger, 16 för andraplats, 14 för tredje, 12 för fjärde, 11 för femte ner till 1 poäng för 15:e plats.

*) Placering i ”grid” = placering (resultat) i föregående tävlingsomgång. Kval endast inför den första tävlingen den 5/11.
Respektive lag startar med valfri förare i kvalet den 5/11, bästa tid räknas för plats i ”grid”. Förare som kört kvalet skall sedan också starta det första racet den 5/11.

*) Max fem poängplatser i tävlingsserien inklusive poäng för varvtider räknas samman till en slutpoäng som bestämmer placering i tabell.
Vid lika slutpoäng bestämmes placering i tabell efter flest antal segrar, andraplatser osv.
Om inte lag kan åtskiljas efter detta avgörs slutplaceringen efter placering i finalen.

*) Reserv/gästförare: En reserv och eller en gästförare får användas per lag och tävlingsomgång.

*) Funktionärers beslut/flaggmarkering skall omedelbart respekteras. Ev. protest lämnas efter tävlingsomgången till tävlingsledningen vars beslut ej kan överklagas.

*) Kostnad: 700:- per bil och tävlingsomgång. Anmälan är bindande för hela säsongen.

Tävlingsledning: Lars Lergell/Lars Sergård
Club Alfa Romeo Väst
e-mail: lars.lergell@mailbox.calypso.net, mobil: 0703 795354
sergard@stark.se, 0706 575797Det finns 3 Bilder